סוגי שסתומים

סוגי שסתומים

שסתומים הם מרכיבים מרכזיים במכונות ובמערכות אוטומטיות בתעשייה. מטרתם היא לשלוט ולהתאים את זרימת האוויר או הגז במערכת פניאומטית. יש מספר רב של סוגים שונים של שסתומים פניאומטיים המשמשים למטרות שונות ומגוונות. הבחירה בסוג השסתום הנכון תלויה במשימה המסוימת ובתנאי העבודה במערכת.

שסתומים פניאומטיים מגיעים במגוון רחב של סגנונות וגדלים, והם עשויים ממגוון חומרים על מנת לעמוד בצרכים של מערכות שונות. למשל, ניתן למצוא שסתומים שעשויים מנירוסטה או מברונזה, שניתן להשתמש בהם בתנאים של חומציות גבוהה או של טמפרטורות גבוהות, ואפילו שסתומים מפלסטיק או גומי, שמתאימים לסביבות עבודה ייחודיות.

תחזוקה מתאימה של השסתומים הפניאומטיים היא חיונית להבטחת התפקוד האמין והאופטימלי שלהם. תהליך התחזוקה יכול לכלול בדיקה תקופתית, חיפוש אחר תקלות או נזילות, והחלפת חלקים לא תקניים או משומשים.

 

שסתום 5/2 הסבר

שסתום 5/2 הוא שסתום פניאומטי המשמש לשליטה על זרימת האוויר במערכת. המספרים 5 ו-2 מציינים את מספר הממשקים והמצבים של השסתום בהתאמה. "5" מציין שיש לשסתום חמישה ממשקים או פתחים. בדרך כלל, שניים מתוך החמישה מחוברים למקור האוויר (למשל, מדחס), שניים מחוברים למכונה או למכשיר שמנוהל באמצעות האוויר (למשל, גליל פניאומטי), והחמישי מחובר לממד האוויר.

"2" מציין שלשסתום יש שני מצבים של פעולה. בדרך כלל, זה מציין שהשסתום יכול לשנות כיוון זרימת האוויר בין שני הממשקים שמחוברים למכשיר או למכונה. לדוגמה, במצב אחד, האוויר יכול לזרום מהמקור לממשק אחד במכשיר, ומהממשק השני לממד. במצב השני, האוויר יכול לזרום מהמקור לממשק השני במכשיר, ומהממשק הראשון לממד. השליטה על מצב השסתום בדרך כלל מתבצעת על ידי החלפת לחץ או שינוי מצב מכני.

 

שסתום 3/2 פנאומטי – הסבר

שסתום 3/2 הוא שסתום פניאומטי שמשמש לשליטה על זרימת האוויר במערכת. כמו בשסתום 5/2, המספרים 3 ו-2 מציינים את מספר הממשקים והמצבים של השסתום בהתאמה.

"3" מציין שלשסתום יש שלושה ממשקים או פתחים. בדרך כלל, אחד מהממשקים מחובר למקור האוויר (למשל, מדחס), אחד מחובר למכונה או למכשיר שמנוהל באמצעות האוויר (למשל, גליל פניאומטי או מנוע), והשלישי מחובר לממד האוויר. "2" מציין שלשסתום יש שני מצבים של פעולה. בדרך כלל, מצב אחד מנתב את האוויר מהמקור למכשיר, והמצב השני מאפשר לאוויר לעבור דרך הממד.

שסתום 3/2 במיוחד שימושי במערכות שמנהלות פעולות בעלות כיוון אחד בלבד, כמו דחיפה של גליל פניאומטי או סיבוב של מנוע בכיוון אחד. השסתום מנתב את האוויר מהמקור למכשיר כדי לבצע את הפעולה, ואז מאפשר לאוויר לעבור דרך הממד כדי לאפשר למכשיר לחזור למצבו המקורי או להיכנס למצב המנוחה.